Har du ændringer til dine kontaktinformationer?

SSF sender I den kommende uge opkrævninger ud for kontingenter, pladslejer m.v. Vi fakturerer via Mastercard BetalingsService, så det er vigtigt at vi har din rigtige adresse i vores medlemsregister.

Vi opfordrer alle til at tilmelde betalinger fra SSF til BetalingsService i Netbanken, da det er billigere og nemmere for foreningen i stedet for a fremsende girokort.

Hvis du har ændringer til din adresse, tlf. eller mobilnr., e-mailadresse, eller hvis der skal ændres ved dine abonnementer, så kontakt snarest kontoret på kontoret@sundby-sejlforening.dk

På forhånd tak!

Kajakservice!

Kajakrampe

For at alle vore kajakroere kan dyrke deres sejlads hele året, er der lavet en isætningsplatform ud for Det Maritime Ungdomshus. Platformen kan bruges om vinteren, hvor broerne er taget ind og der ikke er både på deres faste pladser.

Vi håber rigtig mange får fornøjelse af den nye facilitet.

Havneudvalget

Godt Nytår fra Formanden

Først vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår! 

Forhåbentlig er I alle kommet godt igennem julen og nytåret i familie og venners gode lag. Vi kommer desværre til at leve med covid-19 lidt længere, men meget tyder på at når foråret kommer, vil vi igen kunne leve normalt, men indtil da må vi følge de forholdsregler, som myndighederne anbefaler. Det går ikke så meget ud over vores foreningsaktiviteter, men Restaurant Sundby Sejl er ramt af restriktionerne mod store selskaber. De holder dog åbent vinteren igennem, og jeg vil da opfordre jer til at besøge restauranten, så der er noget liv i klubhuset.

2022 ser ud til at blive endnu et år med mange aktiviteter for medlemmerne. Foreningen har en god økonomi, bl.a. på grund af den store medlemsfremgang vi har haft, så vi har både mulighed for at fortsætte renoveringen af molerne og igangsætte nye aktiviteter under de forskellige udvalg. I 2021 fik vi netto 85 nye medlemmer, således at vi ved årets udgang nu er 1163 medlemmer.

D. 28. oktober 2023 kan SSF fejre 100 års fødselsdag. På medlemsmødet i oktober blev der diskuteret forskellige forslag til, hvordan vi skal fejre dette, herunder at vi skal fejre jubilæet igennem hele 100 års jubilæumssæsonen, dvs. fra standerhejsning til standernedhalingen. Det blev besluttet at nedsætte et 100 års jubilæumsudvalg, der skal komme med et oplæg til bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i dette udvalg, eller har ideer til hvordan vi kan fejre de 100 år, så kontakt snarest formanden.

Der er forskellige medlemsarrangementer planlagt i løbet af vinteren som vi håber at vi kan afholde, og jeg vil opfordre alle til at deltage i disse. Vores mange udvalg dygtiggør sig på kurser og/eller planlægger den kommende sommers mange aktiviteter. Hvis du har lyst til at gøre en indsats i et af disse udvalg eller som træner, instruktør eller hjælper ved aktiviteter, så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til udvalgsformanden og ’melde dig på banen’. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside under fanen KONTORET->Bestyrelsen->Foreningens faste udvalg.

Bestyrelsen er heller ikke gået i vinterhi. I den kommende weekend afholder vi en visionsdag, hvor vi vil begynde arbejdet med at lave en vision for SSF i de næste 5-10 år. Det er spændende at samle alle de gode ideer, der er i foreningen, i en fælles vision. I vil høre nærmere fra bestyrelsen, når der kommer et konkret oplæg ud af vores anstrengelser.

Til slut vil jeg ønske jer alle en god vinter og et godt helbred. Pas godt på hinanden!

Med sejlerhilsen

Claus Brask Thomsen
SSF Formand

Velkommen til den nye pladsmand

Bjarno Sørensen blev ansat som vikar for vores Pladsmand i slutningen af september, og han søgte stillingen som ny Pladsmand, da vi slog stillingen op.

Selvom vi fik mange kvalificerede ansøgere, stod det hurtigt klart for ansættelsesudvalget at Bjarno skulle være vores ny Pladsmand, og bestyrelsen har derfor ansat Bjarno som Pladsmand i SSF.

Vi har været glade for ham i hans tid som vikar og jeg er sikker på at Bjarnos energi, foretagsomhed og venlige væsen vil blive en stor gevinst for SSF. 

Bjarno vil arbejde på fuld tid om sommeren. I perioderne, hvor de fleste både skal i vandet og op fra vandet, vil han desuden arbejde om lørdagen.

I vintermånederne fra d. 1. december til den 31. marts vil Bjarno arbejde på nedsat tid. I denne periode vil han dog normalt kunne træffes på pladsen mandag, onsdag og fredag.

Vi ønsker Bjarno velkommen som vores Pladsmand!

Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse

BB10M DM 2022

SUNDBY SEJLFORENING
byder velkommen til BB10M DS-DM
Stævnet afholdes i dagene fra d. 19-21. august 2022

(mere…)

Skurtildeling 2021

2021 har været et kompliceret år mht. skurtildelinger, da en del af de tilbagekøbte skure har været i meget dårlig stand, og mangler og dårlig vedligeholdelse har måtte udbedres, før de kunne formidles videre til de nye ejere efter ekspektancelisten.

Herudover har foreningen fået bygget 7 nye enkeltskure under eksisterende tag på nordre plads, og et antal dobbeltskure er blevet ombygget til enkeltskure.

Prisen på et skur der er i OK stand er af bestyrelsen sat op til 3.000 kr. for et enkeltskur og 6.000 kr. for et dobbeltskur.

I alt 23 skure inklusiv 7 nye skure er blevet tildelt i 2021.

Se listen over de tildelte skure her.

Med sejlerhilsen
SSF Havneudvalg

Ansøg om køb af skur – 2022

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om at købe et skur på havneområdet. Send din ansøgning inden udgangen af februar 2022.

Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Tilmelding til sejlerskolen – 2022

dsc_6268

Der er mange, der ønsker at lære at sejle. Da der er et begrænset antal pladser på sejlerskolen, bliver pladserne fordelt efter medlemsanciennitet. Jo før du har meldt dig ind i Sundby Sejlforening, jo større chance har du for at få en plads.

Elever, der har deltaget på SSF’s sejlerskole i sejlbåd én sæson, har førsteprioritet til andet års sejlads.
Kurset er vederlagsfrit, men det er en forudsætning for tilmeldingen at man er A-aktivt medlem af SSF. Tilmeldte medlemmer uden duelighedsbevis vil blive prioriteret til optagelse i sejlerskolen.

Du tilmelder dig sejlerskolen ved at udfylde og indsende skemaet herunder. Vi forventer at sende dig svar senest den 1. februar 2022.

OBS! Der åbnes for tilmelding den 1. januar 2022 kl. 00:00 og lukkes d. 24. januar 2022 kl. 23:59.

(mere…)

Fejl i medlemsbladet

SÆTTERNISSEN HAR VÆRET PÅ SPIL

I det medlemsblad, der lige er udsendt til alle medlemmer, har sætternissen været på spil og annonceret med en ukorrekt dato på sejlforeningens traditionelle bankospil.

Den korrekte dato er:

SØNDAG DEN 6. FEBRUAR kl. 13,00

og vi håber selvfølgelig I vil møde talstærkt op.

Derudover fremgik de i bladet, at den nye pladsmand Bjarno Sørensen var en del af bestyrelsen. Dette er naturligvis IKKE korrekt.

Bladudvalget beklager den skete fejl.

Godt Nytår
Bladudvalget

Parkering

Der er nu opsat nye skilte på parkeringspladsen, så det er tydeligt, at det er en privat parkeringsplads. Der vil laves stikprøver på, om det kun er medlemmer, som parkerer på pladsen i tidsrummet kl. 22,00 – 08,00. Altså om natten! 

Hvad skal du gøre, hvis du benytter pladsen i det tidsrum? Du skal blot lægge en seddel i forruden med dit medlemsnummer og navn, så bliver du ikke politianmeldt.

Brug derfor altid trygt parkeringspladsen for du må jo ikke holde på havnepladsen.

I vort reglement for PLADSEN i §1 står: ”…Al motorkørsel og parkering uden tilladelse på havnepladsen er forbudt. Ærindekørsel er tilladt. Ved kørsel på havnepladsen skal vises størst muligt hensyn til fartøjer under klargøring. Cykler og knallerter skal henstilles på de af bestyrelsen anviste pladser. Hvis de henstilles udenfor disse, kan de fjernes uden ansvar……”

I sommerperioden er der dog mulighed for – efter aftale med Havnechefen – at parkere på området, hvor den nedlagte bedding var.

Havneudvalget

Nye kontortider på havnekontoret

For at være mere tilgængelig for vore medlemmer, så ændres havnekontorets åbningstider fra 1. januar 2022.

De nye kontortider for Havnekontoret bliver:  
Mandag, onsdag og fredag kl. 8,00 – 9,00 
Tirsdag og torsdag kl. 16-17

Havneudvalget

Moleprojekt

I midten af januar 2022 vil molen på strækningen mellem mastekranen og den nedlagte bedding istandsættes. Hvis bestyrelsen skønner, at der er midler til det, så vil det også gælde strækningen til midterbroen.

Alle der har båden liggende her for vinteren kan derfor forvente en henvendelse om, at båden i en kortere periode skal flyttes til en anden grøn plads. Hvis det ikke kan lade sig gøre, da at sejle båden til en anden havn.

Havneudvalget     

Pas på dit udstyr i havnen!

Sundby Sejlforening er blandt landets største og rigtig mange medlemmer nyder at være medlem af foreningen.

Men det betyder desværre også, at der er rigtig meget udstyr på foreningens område! Og hvad så?

For at området ikke fyldes med efterladte genstande, så prøver havnemyndigheden hele tiden at rydde op og fjerne alt, hvad der ser efterladt, værdiløst og ubrugeligt ud. Men hvordan kan man sikre, at der ikke ind imellem bliver fjernet en genstand, som stadig er i brug og af værdi for ejeren – der er jo en ejer til alt i havnen.

Svaret er enkelt:
Alt skal være mærket med medlemsnummer og bådnavn

Når en genstand findes kan ejeren derfor altid kontaktes for at få den bragt til opbevaring, hvor den ikke genere andre eller virker glemt.
Så det er om at få efterset master, bomme, bukke, stativer mv. om der er tydelig markering herpå. Stiger kan selvfølgelig sikres ved at være fastlåst til bådstativet.

På gensyn til et nyt år, hvor alle er med til at holde orden i havnen.

På forhånd tak

Havneudvalget 

Ansøg om fast bådplads i havnen – 2022

Så er det igen muligt for medlemmer af Sundby Sejlforening at søge om havneplads. Send din ansøgning inden udgangen af januar 2022.

Når du udfylder ansøgningsskemaet herunder, skal du (mere…)

Amager Øst Lokaludvalg overrækker Frivilligprisen 2021 til SSF

Frivilligprisen 2021

Ved en lille ceremoni d. 25/11 fik SSF overrakt Amager Øst Lokaludvalgs Frivilligpris 2021. Det var samtidig tiende gang at prisen blev uddelt, og med prisen fulgte 25.000kr og for første gang – en fin glasmosaik af kunstneren Pia Mortensen.

Begrundelsen for valget af SSF kan læses herunder:

(mere…)

VHF/SRC kursus 2022 hos Sundby Sejlforening

Weekendkursus den 19. & 20. Februar 2022 fra kl. 09.00 – ca. 14.30

Et VHF/SRC certifikat er lovpligtigt såfremt man ønsker at benytte en VHF radio ombord på sin båd! Nu har du chancen for at få dit certifikat hos Sundby Sejlforening i samarbejde med VHF Skolen i Ballerup.

(mere…)

Sundby Sejlforening vinder årets frivilligpris

For tiende år uddeler Amager Øst Lokaludvalg årets frivilligpris til en forening, der har udmærket sig for frivilligt arbejde. I jubilæumsåret blev det Sundby Sejlforening, der fik prisen for snart 100 års arbejde med sejlsport ved Amager Strand.
SSF var indstillet fra flere sider, og det blev i indstillingerne fremhævet, at de frivillige spiller en afgørende rolle i alt fra bestyrelsesarbejde over sejlerskole og til afvikling af stævner.

Læs artiklen fra Amagerøstlokaludvalg her >>

Fin afslutning på en god sæson

75 medlemmer var mødt op for at fejre afslutning på endnu en god sæson i SSF. Traditionen tro med tale fra formanden, sang og salut. Tak til Lillian Green for den fine sang.

Læs hele formandens talen her >>

I år stod juniorerne Hannah og Amalie for nedhalingen.

Årets SSF’er 2021

Traditionelt har vi ved afriggergildet uddelt en pokal til ’Årets SSF’er’. Årets SSF’er et medlem, der har lavet et stort og uegennyttigt arbejde for vor forening. Bestyrelsen synes, at der er mange, unge som gamle, der gør et rigtig godt stykke arbejde for SSF, og som har været i betragtning som Årets SSF’er 2021’.

I den sidste årrække har vi givet pokalen til én eller flere medlemmer, der igennem mange år har tjent klubben og derved fortjent hæderen. I år har vi kigget en anden vej, da vi traf vores valg, for at sætte fokus på vores ungdomsarbejde.

Årets SSF’er er en ung gut fra ungdomsafdelingen. Han er en del af vores Youngsters Team og har også deltaget på andre af vores hold i sejlsportsligaen. Han har bestået førerprøven i år og meldt sig klar til at instruere nye sejlere fra næste sæson. Han har været hjælper på vandet ved vores DM-stævner i år. Men ikke mindst tildeles han titlen, fordi han med sit gode humør, sin store energi (og mange kræfter) og sit altid positive væsen rager op som en rollemodel i ungdomsafdelingen. Vort håb er at vi med dette valg af Årets SSF’er vil sætte fokus på det store arbejde der udføres i ungdomsafdelingen, og at det vil inspirere andre til at være aktive i ungdomsafdelingen, både børn, unge og voksne.

Tillykke til ’Årets SSF’er 2021’: Hjalmar Elmegaard 

Vinter i SSF!

Sundby Sejlforening har atter haft et fantastisk år, hvor vi igen har fået mange nye medlemmer. Velkommen til alle, der selvfølgelig skal have det bedst mulige ud af deres medlemskab.

Vores succes betyder selvfølgelig også mere pres på vores tilbud!

Her drejer det sig alene om vores landpladser.

(mere…)

100 års jubilæumsudvalg

Den 28. oktober 2023 fylder Sundby Sejlforening 100 år!

På medlemsmødet blev det foreslået, at der bliver nedsat et ’100 års jubilæumsudvalg’, der kan komme med ideer til og efterfølgende kan være med til at planlægge, hvordan vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, f.eks. via en række aktiviteter og arrangementer igennem hele 100 årssæsonen.

Dette synes bestyrelsen er en vældig god ide, og vi vil derfor opfordre alle, der vil være med i sådan et udvalg til at skrive til formanden (e-mail: formand@sundby-sejlforening.dk) og melde sig.

Med sejlerhilsen

SSF Bestyrelse 

Tak til alle vores sponsorer til WOW 2021

Tid til nattevagt – meld dig til digitalt

Efteråret er over os, og vintersæsonen truer. Snart skal din båd rigges af og på land – og du skal gå dine nattevagter, hvis du har plads på foreningens område i vinterperioden. 

Nattevagtsperioden begynder 1. oktober 2021 og slutter 30. april 2022. Husk, at du kan tilmelde dig digitalt: Tjek hvornår der er ledige vagter i den digitale vagtkalender, udfyld en formular med den ønskede dato og tryk på send.

Læs om vagtordningen og tilmeld dig dine nattevagter >>

Trailerpladsen for sejlbåde tager form

Det har gennem længere tid været et ønske at kunne tilbyde flere pladser til de populære klassebåde, f.eks. Nordisk Folkebåd, J-70 og Melges 24, som bidrager til et aktivt sejlermiljø og tillige ofte deltager aktivt i kapsejladser og stævner. Behovet for flere pladser er ikke blevet mindre efter vort vellykkede DM for Nordisk Folkebåd, som fik flere folkebådssejlere til at melde sig ind i SSF. 

(mere…)